Keuring elektrische arbeidsmiddelen

Het is wettelijk verplicht uw elektrische arbeidsmiddelen te (laten) keuren door een gecertificeerd persoon, hiervoor zijn richtlijnen vastgelegd in de Nen 3140 norm

Het gaat om alle arbeidsmiddelen die elektrische risico’s opleveren, naast bijvoorbeeld boormachines en slijptollen geldt de norm ook voor bijvoorbeeld printers

Het geldt ook voor alle vast opgestelde machines tot en met 380 volt

Van der Bruggen hydrauliek heeft gecertificeerde medewerkers om uw elektrische arbeidsmiddelen te keuren
Wij kunnen voor u een risico-inschatting maken, de keuringen verrichten en registreren